กิจกรรมแนะแนวน้องสัตวแพทย์ ประจำปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์ หัวข้อ “จบแล้วทำไรดี Looking for your perfect job?

19 มิถุนายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ชมรมศิษย์เก่าและศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 69 จัดงานแนะแนวน้องสัตวแพทย์ ประจำปี 2565 ระดับชั้น ปี 2 – 6 ในหัวข้อ “จบแล้วทำไรดี Looking for your perfect job?” แบ่งปันเรื่องราวการทำงาน การทำความเข้าใจบุคลิกภาพตนเองและผู้ร่วมงาน ภาพรวมของงานทางสัตวแพทย์ และการเสวนาของศิษย์เก่าในสายงานต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มงานรักษาสัตว์และดูแลสุขภาพ กลุ่มงานกรมปศุสัตว์และหน่วยงานราชการ กลุ่มงานธุรกิจยา เวชภัณฑ์ และอาหารสัตว์ และกลุ่มงานอาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณพิมพ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าและนักศึกษาสัมพันธ์ กล่าวเปิดงาน เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00-15.00 น.
แกลลอรี่