คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัด In-Country Study Program 2019 สำหรับคณะนักศึกษาจาก Kokushikan University ประเทศญี่ปุ่น

6 มีนาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

ในระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 - 1 มีนาคม 2562 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้ความร่วมมือกับ Kokushikan University ประเทศญี่ปุ่น ในการจัด In-Country Study Program 2019 เพื่อสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยให้แก่คณะนักศึกษาชาวญี่ปุ่น จาก Kokushikan University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 23 คน ซึ่งไม่มีพื้นฐานด้านภาษาไทยมาก่อน ณ ห้อง 4505 อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ คณะนักศึกษาได้ศึกษาภาษาไทยพื้นฐาน ศิลปะไทย และอาหารไทย อีกทั้งยังมีโอกาสได้ท่องเที่ยว ณ ปางช้างแม่สา และ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับคณะนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ โดยได้รับความร่วมมือจากนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ที่เข้าร่วม Buddy Program ในการให้การดูแลและให้คำแนะนำในการปรับตัวแก่ คณะนักศึกษาต่างชาติตลอดช่วงเวลาที่พำนักอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย 

More Detail : http://www.edu.cmu.ac.th/viewdetail.php?cID=2041