รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ชาวต่างประเทศ ตำแหน่งเลขที่ EP140001 และ EP140003

7 เมษายน 2564

คณะพยาบาลศาสตร์

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ชาวต่างประเทศ ตำแหน่งเลขที่ EP140001 และ EP140003  รับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 -28 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ  

แกลลอรี่