ต้อนรับผู้อำนวยการ (CADIC) และคณะ

28 กุมภาพันธ์ 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม และ รศ.สพ.ญ.ศรุดา ติวะนันทกร นำทีมงาน ให้การต้อนรับ Prof. Naoaki Mizawa Director, Center for Animal Diseases Control (CADIC), University of Miyazaki ประเทศญี่ป่น และคณะ ในโอกาสเข้าหารือโครงการวิจัย "The Project for the Acceleration of Livestock Revolution in Thailand aiming to be the Kitchen of the World through the Development of Novel Technologies for Stable Livestock Production and Food Safety” ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development หรือ SATREPS) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 
แกลลอรี่