วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "มารยาทการรับประทานอาหารในวัฒนธรรมญี่ปุ่น" (Japanese Dining Etiquette Workshop) ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นนานาชาติ (SEED Program)

8 ธันวาคม 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "มารยาทการรับประทานอาหารในวัฒนธรรมญี่ปุ่น" (Japanese Dining Etiquette Workshop) ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นนานาชาติ (SEED Program)

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "มารยาทการรับประทานอาหารในวัฒนธรรมญี่ปุ่น" (Japanese Dining Etiquette Workshop) เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและมารยาทในสังคมญี่ปุ่นผ่านการรับประทานอาหาร รวมถึงมารยาทอื่น ๆ ในวัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ นำโดย ท่านกงสุลใหญ่ ฮิกุจิ เคอิจิ, ท่านรองกงสุล ชินเซกิ ฮิโรมิ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานข่าวสารและวัฒนธรรม ได้แก่ น.ส. นมิตา วาระนิรันดิร์ และ น.ส. วราภรณ์ เนตรศิลป์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมและมารยาทในสังคมญี่ปุ่นรวมถึงประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล โดยมีนักศึกษานานาชาติ คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 64 คน
แกลลอรี่