คณะพยาบาลศาสตร์ มช. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (จำนวน 7 อัตรา)

28 สิงหาคม 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E140015 E140033 E140068 E140071 - E140074 สังกัดสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 7 อัตรา วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 26,250 บาท ปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ 41,000 บาท  รายละเอียดดังแนบ  ข้อมูลโดย : http://portal.nurse.cmu.ac.th/pralbum/Lists/List5/AllItems.aspx
แกลลอรี่