มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับรางวัลนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2566

26 มกราคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยายาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2566 ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (รหัสนักศึกษา 3112025) สาขาบริหารองค์กรการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ ข้าราชการบำนาญและอาจารย์อาวุโส (รหัสนักศึกษา 157915) สาขาบริการสังคม และ คุณนฤมล พูลเพียร หัวหน้างานประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (รหัสนักศึกษา 2512013) สาขาบริการสังคม โดยมี บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของคณะฯ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 58 ร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567

แกลลอรี่