ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.เข้าร่วมงาน SEAOHUN 2022 International Conference

7 กันยายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.สพ.ญ.ดร.วรางคณา ไชยซาววงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัยเอเชียแปซิฟิก และ ผศ.น.สพ.เทิดศักดิ์ ญาโน อาจารย์ประจำคลินิกสุกร สังกัดภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค ร่วมงาน SEAOHUN 2022 International Conference ภายใต้หัวข้อ Catalyzing One Health Citizens of the Future ระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

ภายในงาน ได้จัดให้มีการนำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินงานด้านสุขภาพหนึ่งเดียว การถอดบทเรียนจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 รวมถึง การเฝ้าระวังการดื้อยาต้านเชื้อจุลชีพภายใต้แนวคิดสุขภาพเดียว

 

แกลลอรี่