นศ.ป.เอก คณะวิจิตรศิลป์ "เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ต้นกล้าคุณธรรม สาขาผู้สร้างแรงบันดาลใจ" เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564

26 สิงหาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


นายพรหมพัฒน์ โชติสิรดานันท์  นักศึกษาระดับชั้นดุษฎีบัณฑิต  สาขาศิลปะและการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้รับการพิจารณาคัดเลือกประกาศเกียรติคุณเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ต้นกล้าคุณธรรม สาขาผู้สร้างแรงบันดาลใจ เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564

ส่งต่อเรื่องจริง ของนักศึกษาเก่า มช. เป็นกำลังใจให้ท่านที่กำลังท้อ หมดไฟ กับเรื่องราวของ นายพรหมพัฒน์ โชติสิรดานันท์ นักศึกษาเก่า มช. รหัส 61 (ปริญญาโท ) คณะวิจิตรศิลป์ แบบอย่างของคนสู้ชีวิต ที่ถึงแม้ไม่มีความสมบูรณ์พร้อมทางร่างกายแต่มีใจสมบูรณ์แบบ ผ่านหนังสั้น “ปากดี” จากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=8fpIKHuGBeo
.
ปัจจุบัน นายพรหมพัฒน์ โชติสิรดานันท์ กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้ปากวาดภาพหารายได้เป็นทุนการศึกษา และได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้ใจบุญอีกหลายท่าน เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านอื่นต่อไป
.
ติดตามผลงานของคุณพรหมพัฒน์ โชติสิรดานันท์
ได้ที่ Youtube : ปากสอนศิลป์ official
https://www.youtube.com/channel/UCrgrbttjyrecmgcc_p4W2fw

แกลลอรี่