โครงการถวายเทียนพรรษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3 กรกฎาคม 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ คณบดี พร้อมด้วยบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมถวายเทียนพรรษาของคณะฯ พร้อมด้วยปัจจัยและเครื่องสังฆทาน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ณ วัดจอมคีรี ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563
แกลลอรี่