วิศวฯ มช. คว้ารางวัล ASEAN Outstanding Engineering Achievement Award 2023

12 ธันวาคม 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์วงกต วงศ์อภัย อาจารย์ประจาภาควิชา วิศวกรรมเครื่องกล และหัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (ETE) เข้ารับรางวัล ASEAN Outstanding Engineering Achievement Award 2023 จากสหพันธ์วิศวกรรมแห่งอาเซียน (ASEAN Federation of Engineering Organisations) ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ณ ประเทศอินโดนีเซีย สหพันธ์วิศวกรรมแห่งอาเซียนเป็นองค์กรความร่วมมือวิศวกรรมทางการของอาเซียน จากผลงานเกี่ยวกับการบริหาร จัดการก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงานของประเทศ ทั้งด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งรางวัลนี้มอบให้กับผลงานที่มี ความโดดเด่นด้านวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศและภูมิภาค โดยมีพิธีมอบรางวัลในงานประชุมสมาพันธ์วิศวกรอาเซียนครั้งที่ 41
แกลลอรี่