ครอบครัวบ้านสีแสดร่วมสืบสานประเพณีรับน้องขึ้นดอย มช. ประจำปี 2566

21 พฤศจิกายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย ประจำปี 2566 นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะฯ ขึ้นไปกราบนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ เพื่อความเป็นสิริมงคลสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักศึกษาใหม่ รวมทั้งเป็นการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมประเพณีอันดีงามอันเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิด และ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566
.
"...จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องประคองกันไปจนถึงจุดหมายปลายทาง
ความรักความผูกพันที่มีแน่นเหนียวกลมเกลียวตลอดไป
เพราะเราคือบ้านสีแสดรั้วสีม่วงพยาบาล มช. อันเกรียงไกร
รวมหัวใจเป็นหนึ่งเดียวกับกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย มช. ประจำปี 2566.."
.
จากหน้า มช. ถึงพระธาตุดอยสุเทพนั้น ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร เดินเท้าขึ้นไปใช้เวลามากกว่า 5 ชั่วโมง ต้องใช้ความอดทน มานะพยายาม ไม่ถอดใจ เปรียบเสมือนการศึกษาเล่าเรียนที่ใช้ความเพียร มุ่งมั่นตั้งใจ วิริยะอุตสาหะ แม้ระหว่างทางอาจเจออุปสรรค แต่มีพี่และน้องร่วมสถาบันคอยโอบอุ้มดูแลผลักดัน รวมทั้งมอบกำลังใจให้ไปจนถึงฝั่งฝัน นั่นคือ เส้นชัยแห่งความสำเร็จทางการศึกษาที่ยิ่งใหญ่อันนำมาซึ่งความภาคภูมิใจในตนเองและสถาบันของเรา
.
ขอบคุณภาพจาก Photo of Nursing CMU


แกลลอรี่