วิศวฯ ต้อนรับคณะผู้บริหาร บว.มช. แลกเปลี่ยนด้านวิชาการ วิจัย และแผน

2 มิถุนายน 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมรองคณบดี และผู้ช่วยคณบดีให้การต้อนรับคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย มช. นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ โสภาแดง เนื่องในโอกาสเข้าพบปะ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ด้านวิชาการ วิจัย และแผน ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เวลา 13.30 น. วันที่ 25 พฤษภาคม 2564


แกลลอรี่