AIS Playground @CMU Learning Space

7 พฤศจิกายน 2562

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมมือกับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) พัฒนาพื้นที่บริเวณ CMU Heart สร้างเป็นศูนย์ AIS Playground @CMU Learning Space เพื่อใช้เป็นสถานที่สร้างสรรค์นวัตกรรม ตอบสนองกลุ่มนักศึกษาให้ใช้ประโยชน์ในการเสริมความคิดสร้างสรรค์ และสัมผัสนวัตกรรมดิจิทัล รวมทั้ง สร้างสรรค์เทคโนโลยีเพื่อยกระดับภาคเหนือและประเทศไทย ภายใต้โครงการ AIS Playground @CMU Learning Space

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้บริหารจัดการพื้นที่ CMU Heart ซึ่งประกอบด้วย ซึ่งประกอบด้วยโซนเรียนรู้คือ ITSC Corner สำนักหอสมุด และ มีมุมพักผ่อน เป็นร้านกาแฟ โดย จัดให้เป็นพื้นที่ในลักษณะ Co-Working Space และ มีศูนย์ AIS Playground @CMU Learning Space สำหรับให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดย AIS Playground ได้จัดเตรียมเทคโนโลยี 5G, 3D Printing, IOT และจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ได้แก่ มุมอ่านหนังสือ โต๊ะประชุม มุมพักผ่อน และพื้นที่ให้นั่งทำงานแบบส่วนตัว ด้วยบรรยากาศที่โปร่งสบาย เรียบง่าย และใช้เป็นสถานที่สร้างสรรค์นวัตกรรม ตอบสนองกลุ่มนักศึกษาให้ใช้ประโยชน์ในการเสริมความคิดสร้างสรรค์ และสัมผัสนวัตกรรมดิจิทัล รวมทั้ง สร้างสรรค์เทคโนโลยีเพื่อยกระดับภาคเหนือและประเทศไทย ภายใต้โครงการ AIS Playground @CMU Learning Space รองรับการใช้งานตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยพิธีเปิด จัดขึ้นในวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30-11.30 ณ CMU Heart บริเวณด้านหน้าสำนักหอสมุด เชียงใหม่ และ เปิดให้บริการสำหรับนักศึกษาและบุคลากร ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-23.00 น. และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.
แกลลอรี่