ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการบริหารโรงพยาบาลสัตว์

10 มิถุนายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ.น.สพ.ดร.อติกันต์ ทองทาบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการบริหารโรงพยาบาลสัตว์ ในหัวข้อ Organizational Management - A Corporate Veterinary Hospital’s Perspective โดยมี น.สพ.พงษ์ระวี แสนปัญญา ผู้จัดการเขตโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ เป็นวิทยากร ณ ห้อง E408 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565แกลลอรี่