อาจารย์คณะสัตวแพทย์ได้รับการอ้างอิง (Citation) ผลงานทางวิชาการ ติดอันดับ TOP 10 ของประเทศ สาขาสัตวแพทย์

22 เมษายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ

TOP 4  รศ.น.สพ.ดร.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา คลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้อง ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค

TOP 9  รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม คลินิกช้างและสัตว์ป่า ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า

ที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ผลงานทางวิชาการ ติดอันดับ TOP 10 ของประเทศ สาขาสัตวแพทย์ จากทั้งหมด 500 คน ในฐานข้อมูล SciVal ระหว่างปี 2016 ถึง 2021
แกลลอรี่