คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณ นายจิรศิลป์ ศรีทอง ผู้ช่วยสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ หนึ่งในครอบครัวสัตวแพทย์ที่ร่วมปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทและเสียสละ ตลอดระยะเวลา 8 ปี ที่ผ่านมา เนื่องในโอกาสที่ลาออกจากการปฏิบัติงาน

26 พฤษภาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงความขอบคุณ นายจิรศิลป์ ศรีทอง ผู้ช่วยสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ หนึ่งในครอบครัวสัตวแพทย์ที่ร่วมปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทและเสียสละ ตลอดระยะเวลา 8 ปี ที่ผ่านมา พร้อมมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ลาออกจากการปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565
แกลลอรี่