ขอเชิญรับฟัง... "กฎหมาย - ขจัดอุปสรรค เพื่อพัฒนาอาชีพประมงยั่งยืน" ในวันพุธที่ 14 มิ.ย. 66 เวลา 09.05 น. โดย ดร.วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย

14 มิถุนายน 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ขอเชิญรับฟัง... "กฎหมาย - ขจัดอุปสรรค เพื่อพัฒนาอาชีพประมงยั่งยืน" ในวันพุธที่ 14 มิ.ย. 66 เวลา 09.05 น. โดย ดร.วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย
.
รับฟังได้ทาง Facebook : https://www.facebook.com/TPchannelFan
.
และรับฟัง Podcast ได้ทาง Application
TPtv : โทรทัศน์รัฐสภา ช่อง 10
App : TPChannel