งานแสดงความยินดีให้แก่สัตวแพทย์ในโอกาสจบหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (Internship Program) รุ่นที่ 4

30 พฤษภาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีจบหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (Internship Program) รุ่นที่ 4 ให้แก่สัตวแพทย์ จำนวน 8 คน โดยมี อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษาตลอดชีวิต เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร พร้อมด้วย ผศ.สพ.ญ.กรรณิการ์ พงษ์รูป ผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณาจารย์ และบุคลากร กล่าวแสดงความยินดี ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565
แกลลอรี่