พิธียกเสาโรงงานต้นแบบคณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. (ส่วนต่อขยาย)

28 ตุลาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธียกเสาโรงงานต้นแบบคณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. (ส่วนต่อขยาย) ซึ่งมีแผนการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2565


แล้วพบกับโรงงานต้นแบบโฉมใหม่ กับการให้บริการด้านอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร แบบครบวงจร อย่างเต็มรูปแบบ กลางปี 2565
Agro-Biz, CMU ตอบโจทย์ทุกการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเกษตรแปรรูป
ทักแชทเลยที่ https://www.facebook.com/absc.cmu
หรือโทร 0-5394-8280
#agrobiz #foodinnovation

แกลลอรี่