ASEAN TRAVELLING PROJECT 2022 (3)

22 พฤศจิกายน 2565

คณะสังคมศาสตร์

ASEAN TRAVELLING PROJECT 2022 (3)
Gasoline Crisis and Local livelihood in Vientiane Laos
"...ลาวเป็นหนึ่งประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ ปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำมัน พวกเราจึงเล็งเห็นถึงปัญหานี้ จึงคาดหวังว่าการเดินทางไปศึกษาในครั้งนี้ จะได้รับแนวคิดและปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและสภาพสังคม เศรษฐกิจในประเทศลาว เพื่อนำมาวิเคราะห์และเป็นแนวทางในอนาคตเผื่อเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นกับประเทศของเรา..."
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะสังคมศาสตร์ จำนวน 2 คน จากสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กล่าวถึงความคาดหวังจากการไปร่วมโครงการ ASEAN TRAVELLING PROJECT 2022 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 8 - 11 พฤศจิกายน 2565 ภายใต้ความร่วมมือกับ National University of Laos
**โปรดติดตาม การเล่าประสบการณ์การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ณ ต่างแดน ของนักศึกษาทั้ง 4 คน ได้ที่กิจกรรม “เวทีสาธารณะ (SHOW & SHARE)” ที่จะจัดขึ้นในปลายปีนี้ ณ คณะสังคมศาสตร์ อย่าลืมติดตามกำหนดการจากคณะฯ กันนะคะ^^
แกลลอรี่