คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ นำผู้แทนผู้บริหาร เดินทางเข้าพบ น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

12 เมษายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ นำผู้แทนผู้บริหาร เดินทางเข้าพบ น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแนะนำคณะผู้บริหารชุดใหม่ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมหารือแนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565
แกลลอรี่