ขอเชิญร่วมอบรมออนไลน์ “การจัดการสุขอนามัยสำหรับโรงแรมและธุรกิจ MICE”

17 กรกฎาคม 2563

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) (TCEB) จัดหลักสูตรอบรมออนไลน์ “การจัดการสุขอนามัยสำหรับโรงแรมและธุรกิจ MICE” เพื่อให้ความรู้และกลยุทธ์การบริหารจัดการวิถีชีวิตใหม่ (New Normal )สำหรับธุรกิจโรงแรมและสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม MICE

รูปแบบการอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ (E -learning ) ท่านสามารถเลือกเรียนได้ตามวันและเวลาที่สะดวก ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม ถึงวันที่ 3 กันยายน 2563
*****ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนผ่านทาง website : https://micacademy.co/

สิทธิประโยชน์สำหรับสถานประกอบการที่เข้าร่วมหลักสูตรนั้น สถานประกอบการของท่านจะได้รับคำปรึกษาในด้านกลยุทธ์การบริหารจัดการวิถีชีวิตใหม่ (New Normal )การจัดการสุขอนามัยสำหรับโรงแรมและสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม MICE


ติดต่อศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053 942 153 Email : sarunya.c@cmu.ac.th 
แกลลอรี่