เชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม ‘ดูหนังผ่านมุมมองทางเพศภาวะและแนวคิดสตรีนิยม’

22 กันยายน 2565

คณะสังคมศาสตร์

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ร่วมกับ ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม ‘ดูหนังผ่านมุมมองทางเพศภาวะและแนวคิดสตรีนิยม’ 
ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565
เวลา 16.00 - 19.00 น. รับชมภาพยนตร์และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ณ ห้องประชุมใหญ่(ชั้น2) ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักศึกษาและผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป
มีน้ำและขนมแจกฟรี?
รับจำนวน 50 ที่นั่ง
แกลลอรี่