รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด ภาควิชาประวัติศาสตร์ ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง EP170204 จำนวน 1 อัตรา

29 เมษายน 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด ภาควิชาประวัติศาสตร์ ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง EP170204 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม  https://cmu.to/BAGF4

แกลลอรี่