ประธานกรรมการอำนวยการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มช. รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น กองทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566

7 มกราคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.พิริยะ เชิดสถิรกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2566 กองทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจะเข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าว ในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 วันพุธที่ 24 มกราคม 2567 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่