โครงการสัตวแพทย์เชียงใหม่ ปันน้ำใจให้สังคม ครั้งที่ 7

11 กุมภาพันธ์ 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์และศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยนักศึกษา เดินทางไปมอบของเล่น อุปกรณ์การเรียน และเสื้อผ้าที่ได้รับการบริจาค จากโครงการสัตวแพทย์เชียงใหม่ ปันน้ำใจให้สังคม ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
 
แกลลอรี่