ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E210041 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์

21 พฤษภาคม 2562

คณะสังคมศาสตร์

ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องผ่านการตรวจสอบทางจิต จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ (วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562) 2. สอบสัมภาษณ์ระดับคณะ วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคณบดี คณะสังคมศาสตร์