พิธีทำบุญถวายเทียนพรรษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2566

25 กรกฎาคม 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2566 โดยมีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมพิธีทำบุญ ณ วัดผาลาด (สกทาคามี) เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566

แกลลอรี่