คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก คณาจารย์ ข้าราชการ และนักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

6 มิถุนายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก คณาจารย์ ข้าราชการ และนักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 โดยมี ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำกล่าวถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565
 
แกลลอรี่