พิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

10 กรกฎาคม 2562

คณะสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาและสังฆทานร่วมกับบุคลากรคณะฯ เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ วัดป่าเทพขันติการาม ตำบลห้วยทราบ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ไฟล์แนบ