พิธีน้อมรำลึกกตเวทิตาคุณและมุทิตาจิตแด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อดีตเลขาธิการ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และการประชุมกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ครั้งที่ 1/2566

20 มกราคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

               คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีน้อมรำลึกกตเวทิตาคุณและมุทิตาจิตแด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อดีตเลขาธิการ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และการประชุมกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ครั้งที่ 1/2566 (คณะกรรมการอำนวยการ ร่วมกับคณะกรรมการบริหาร) โดยมีศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม รองศาสตราจารย์ พญ.นันทนา ศิริทรัพย์ เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนกล่าวมุทิตาจิตฯ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียม อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นพ. ปิยะ เนตรวิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ศ.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล คณะกรรมการ กสพท. คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่