ผู้บริหารคณะพยาบาล มช. รับรางวัลดีเด่น เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2562

20 พฤษภาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลผู้บริหารดีเด่นที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานองค์กรพยาบาลด้านการสร้างองค์กรปลอดบุหรี่ ประจำปี 2562 จาก เครือข่ายเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และ รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและช่วยวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ รับรางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2562 ในการประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล ประจำปี 2562 เรื่อง "Nurses - A Voice to Lead Health For All " (พยาบาล : เสียงแห่งพลังสู่สุขภาพดีถ้วนหน้า) โดยมี นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธีเป็นผู้มอบรางวัล ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์สุปาณี เสนาดิสัย นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกแก่ผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562
แกลลอรี่