คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ นำผู้แทนคณะผู้บริหาร เข้าพบ คุณดิษฐกร พันธาภา ประธานชมรมขี่ม้าลัดดาแลนด์ จ.เชียงใหม่

12 เมษายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ นำผู้แทนคณะผู้บริหาร เข้าพบ คุณดิษฐกร พันธาภา ประธานชมรมขี่ม้าลัดดาแลนด์ จ.เชียงใหม่ เพื่อแนะนำคณะผู้บริหารชุดใหม่ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมหารือแนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านการบริการวิชาการ และการทำประโยชน์เพื่อสังคม ณ สนามขี่ม้าลัดดาแลนด์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565
แกลลอรี่