กิจกรรม เสวนาวิชาการช้างและสัตว์ป่า ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

29 กันยายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม เสวนาวิชาการช้างและสัตว์ป่า ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “Special animals special care” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการ และงานวิจัยทางด้านช้าง สัตว์ป่า สัตว์น้ำ และสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ ให้แก่ผู้เข้าร่วมการเสวนา ซึ่งเป็นสัตวแพทย์ นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไป ให้ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565
แกลลอรี่