กิจกรรมวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

16 มิถุนายน 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 13:00-16:00 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 65 ณ หอประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ แนะนำคณะอุตสาหกรรมเกษตร

นอกจากนี้ ยังได้เรียนเชิญ รศ.ดร.นิรมล อุตมอ่าง หัวหน้าสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ให้ข้อมูลเกี่ยวกับห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทัศน์ สุระวัง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ ดร. สุภเวท มานิยม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตของน้องใหม่ รหัส 65 ในรั้วคณะอุตสาหกรรมเกษตร รวมถึงการถ่ายภาพร่วมกันของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชากับคณาจารย์

และกิจกรรมสุดท้ายในวันนี้คือ นักศึกษาพบปะกับคณาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ เพื่อพูดคุยให้ข้อมูลในการลงทะเบียนเรียน และตอบคำถามในเรื่องต่าง ๆ ที่สงสัยและเป็นกังวล เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยตลอด 4 นับจากนี้ต่อไป
แกลลอรี่