คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าศึกษาดูงาน

28 พฤศจิกายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์

         ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรจาก คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีระหว่างส่วนงาน ตามแนวทาง EdPEx ตลอดจนเข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ขั้นสูงของคณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิยัติการที่เกี่ยวข้อง 

แกลลอรี่