คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ประชาสัมพันธ์)

19 มีนาคม 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ประชาสัมพันธ์)
เปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี เพื่อเข้ารับการคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ประชาสัมพันธ์)
อัตราเลขที่ EP310031 เงินเดือน 20,250 บาท
จำนวน 1 อัตรา

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2567
(ระบบปิดรับสมัคร เวลา 16.30 น.)

คุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร
https://cmu.to/07YAu

ผู้ที่สนใจให้กรอกใบสมัคร ผ่านระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์
(CMU HR e-Recruitment)
https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/
.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบุคคล โทร. 053-942810
ในวันและเวลาปฏิบัติงาน (เวลา 08.30 - 16.30 น.)