บ้านสีแสด มช. ออกบูธนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25

17 พฤศจิกายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ รองคณบดีด้านพัฒนาการศึกษาปริญญาตรี พร้อมด้วยบุคลากรหน่วยปริญญาตรี และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566
.
วัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2566 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ สำหรับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการออกบูธประชาสัมพันธ์และแนะแนวข้อมูลการเข้าศึกษาต่อระดับพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทยและนานาชาติ) ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

แกลลอรี่