คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ครบรอบ 51 ปี “ปฐมบทสัฐิวรรษ สู่นวัตวิถีแห่งวิชาชีพครู”

30 กรกฎาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ครบรอบ 51 ปี “ปฐมบทสัฐิวรรษ สู่นวัตวิถีแห่งวิชาชีพครู” โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ พิธีทางศาสนาพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ พิธีกล่าวรำลึกการก่อตั้งคณะศึกษาศาสตร์และทิศทางการพัฒนา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังมีการยังแสดงนิทรรศการผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาต่างๆ อีกด้วย โดยมีคณาจารย์อาวุโส คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่คณะฯ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพเพิ่มเติม : http://www.edu.cmu.ac.th/viewdetail.php?cID=2190  

แกลลอรี่