วิ่งมินิมาราธอน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 8

5 กุมภาพันธ์ 2563

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตรร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “มินิมาราธอนคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 8 ” ในวันอาทิตย์ ที่ 5 มกราคม 2563 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา บุคลากร และผู้ที่เข้าร่วม เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาและบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร และเป็นการหารายได้สมทบทุนจัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่