อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เข้ารับรางวัล Meteorological Research Award จากกรมอุตุนิยมวิทยา

24 มิถุนายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์

         ผศ.ดร.ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับรางวัล Meteorological Research Award จากกรมอุตุนิยมวิทยา ในฐานะนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้นำข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยาของกรมอุตุนิยมวิทยาไปใช้ในการศึกษา วิจัย และต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม โดยได้เข้ารับโล่รางวัลจากนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในงานวันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา ครบรอบ 80 ปี โดยมีผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมแสดงความยินดี ณ กรมอุตุนิยมวิทยา ถนนสุขุมวิท เขตบางนา กรุงเทพฯ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 

 
อ่านเพิ่มเติม กรมอุตุนิยมวิทยา

แกลลอรี่