คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์ (อัตราเชิงยุทธศาสตร์ มีสัญญาจ้าง 3-5 ปี) ตำแหน่งเลขที่ EP190010 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม

9 ธันวาคม 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์ (อัตราเชิงยุทธศาสตร์ มีสัญญาจ้าง 3-5 ปี) ตำแหน่งเลขที่ EP190010 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
(รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่)