เปิดโลกช้างเหล็กให้เด็กใต้สัมผัส นร. เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี เยี่ยมชมหุ่นยนต์ตัวเก่งของ REAI วิศวฯ มช.

3 ตุลาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ เป็นประธานให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 10.30 น. เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการเรียนการสอน พร้อมรับฟังการแนะแนวทางศึกษาต่อ ตลอดจนเรียนรู้ลักษณะผู้สามารถเรียนต่อระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาที่เปิดสอน ช่องทางการรับเข้า ทุนการศึกษา นอกจากนี้ยังแนะนำอาชีพของ “นายช่าง” แขนงต่างๆ โดยนักเรียนได้เยี่ยมชมสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (Robotics Engineering and Artificial Intelligence: REAI) อีกทั้งการสาธิตหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์หลายประเภท เช่น หุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบสี่ขา: Mobile Robot (หุ่นยนต์น้องหมา) และ DGI Robot เพิ่อการแข่งขัน เป็นต้น ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=29664