ขอแสดงความยินดีกับนายพิสิษฎ์ นาสี รางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

24 มกราคม 2562

คณะสังคมศาสตร์

นายพิสิษฎ์ นาสี  เข้ารับรางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

หัวข้อ : Constructing Khruba’s Charisma and Religious Network in Contemporary Thai Societ

            การสร้างบารมีของพระครูบาและเครือข่ายทางศาสนาในสังคมไทยร่วมสมัย

ในพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ ดีเด่น/ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2561

โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในพิธีฯ

ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562

ข้อมูลโดย : https://prcmu.cmu.ac.th/activity_detail.php?act_id=6575
แกลลอรี่