งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่

5 มกราคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่และเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมออกร้านค้าแสดงสินค้า กาชาดตักไข่การกุศลของเหล่ากาชาดเชียงใหม่ของรางวัลมากมาย การประกวดนางสาวเชียงใหม่ สินค้าพื้นเมือง มหกรรมเฟอร์นิเจอร์ มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ สินค้าครัวเรือน เครื่องแต่งกาย สินค้าหัตถกรรม สวนสนุกระดับประเทศ มหกรรมคอนเสิร์ต และการออกร้าน นิทรรศการขององค์กร หน่วยงาน บริษัท ห้างร้านต่างๆ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-16 มกราคม 2566 ณ บริเวณสนามหลังศาลากลาง (สถานที่เดิม) ตรงข้ามสนาม 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
 
แกลลอรี่