ภาควิชากิจกรรมบำบัด ร่วมกับสมาคมสานสัมพันธ์ รพ.สวนปรุง และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมเดินการกุศลเพื่อผู้ป่วยจิตเวช ครั้งที่ 18

3 มีนาคม 2563

คณะเทคนิคการแพทย์

ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ร่วมกับสมาคมสานสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวนปรุง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ สโมสรโรตารี่เชียงใหม่ภูพิงค์ และภาคีเครือข่ายญาติและผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน ร่วมจัดกิจกรรมเดินการกุศลเพื่อผู้ป่วยจิตเวช ครั้งที่ 18 เพื่อเสริมพลังและให้กำลังใจผู้ป่วยและญาติ ลดการตีตรา และให้โอกาสในการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยได้รับเกียรติจาก นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธาน พันเอกจรัส ลิ่มอรุณ นายกสมาคมสานสัมพันธ์ กล่าวรายงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณนิภา บุญระยอง และ อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ เป็นผู้แทนจากภาควิชากิจกรรมบำบัด พร้อมด้วย นักศึกษาสาขาวิชากิจกรรมบำบัด และนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ร่วมกิจกรรมและจัดกิจกรรมเสริมกำลังใจในครั้งนี้ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปยังลานกิจกรรม สวนสัตว์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563
แกลลอรี่