มช. ติดอันดับโลกจำนวน 8 สาขา มากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ ใน QS World University Rankings by Subject 2021

8 มีนาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ได้มีการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกรายสาขาวิชา ประจำปี 2021 โดย QS World University Rankings ซื่งผลปรากฎว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีสาขาติดอันดับโลกในปี 2021 จำนวนทั้งสิ้น 8 สาขา มากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ ประกอบด้วย
  • Engineering - Mechanical, Aeronautical & Manufacturing อยู่อันดับ 401-450
  • Agriculture & Forestry อยู่อันดับ 151-200
  • Biological Science อยู่อันดับ 451-500
  • Medicine อยู่อันดับ 301-350
  • Pharmacy & Pharmacology อยู่อันดับ 201-250
  • Chemistry อยู่อันดับ 401-450
  • Materials Science อยู่อันดับ 351-400
  • Business & Management Studies อยู่อันดับ 401-450 

โดยมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล มีจำนวนสาขาที่ติดอันดับโลกมากสุดของประเทศไทย

สำหรับสาขาที่ได้อันดับดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ สาขา Pharmacy & Pharmacology ซึ่งได้อันดับที่ 201-250 (ปี 2020 อยู่อันดับ 251-300) และสาขา Business & Management Studies ได้อันดับที่ 401-450 (ปี 2020 อยู่อันดับ 451-500)

ตัวชี้วัด 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) Academic reputation 2) Employer reputation  3) Citations per paper 4) H-index โดยมีผลการจัดอันดับตามตารางด้านล่างนี้

ข้อมูลโดย : สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่