คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีแด่ผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร เนื่องในโอกาสที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

25 มกราคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้เกียรติรับช่อดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในนามคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมล อุตมอ่าง หัวหน้าสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้างานฯ และบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีดังกล่าว ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
แกลลอรี่