มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุ คณะสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563

17 กันยายน 2563

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2563 จำนวน 2 คน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุกรัษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีฯ เพื่อเชิดชูเกียรติ และระลึกคุณงามความดี ที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยแรงกาย แรงใจ มีความมานะ อุตสาหะ พากเพียรพยายาม ร่วมงานคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตลอดมา ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563
 
แกลลอรี่